Trainingen 

Stichting de Oplossing werkt samen met Buitenlandse en Nederlandse opleidingsinstituten om opleidingen te verzorgen die nauw aansluiten op de lopende marktbehoeften.

De opleidingen zijn kort maar krachtig. Een van de reden hiervan is dat de potentiële werkgevers arbeiders zoeken die belast worden met direct op de praktijk gerichte werk.

Na werving en selectie van geschikte en kansrijke kandidaten een opleidingstraject (theorie en praktijk) volgen van max 6 maanden om gefaseerd in te stromen bij een werkgever. Het opleidingstraject is mede met werkgevers ontwikkeld en zal ook door hun gemonitord worden voor een optimale en kansrijke instroom en begeleiding. Het traject wordt afgesloten met een gewaarmerkt certificaat van kennis en competenties. 

Sociaal en maatschappelijk

Op een innovatieve manier zorgen dat werkloze jongeren belangrijke levens principes onder begeleiding en in samenspraak met de ouders zich eigen kunnen maken waardoor hun sociale en maatschappelijk leven een meerwaarde oplevert.

Centrale vraag: Wat willen de jongeren om een beter leven te hebben ?

Wij weten het al! Alleen moet deze groep tot de ontdekking komen, en natuurlijk met onze hulp.

Gezondheid

Pilot projecten realiseren door ons meer te gaan richten op voeding, gedrag en gezondheid en minder op ziekte en zorg.

Job-coaching

Werkloze jongeren en langdurige werklozen met behulp van de opleidingen gegarandeerde betaalde baan te helpen. Dit traject behelst het leren werken binnen de digitale werkomgeving voor een programmatische en integrale benadering van projecten, waarbij de opgedane theoretische kennis direct in de praktijk toegepast wordt.