VISIE

Stichting de Oplossing houdt zich bezig met relevante kansrijke thema’s die bijdragen tot een sterk sociaal economische samenleving, voor en met alle denkbare partijen. Van onderwijs tot zorg, van economie tot milieu en duurzaamheid, van leefbaarheid en veiligheid tot sociale cohesie (integratie en participatie).

De oplossing wil zoals het zijn naam betaamt komen tot nieuw elan, onderscheidend vermogen en de kern(aanpak) herdefiniëren. Omdat de samenleving anno 2017 er om vraagt en het dringend noodzakelijk is.

Iedereen doet er toe, iedereen kan meedoen. Er dient respect te zijn voor een ieders normen en waarden, met als voornaamste doel : Behandel een ieder respectvol en stel de mens en samenleving centraal.

Missie

Door inzet en benutting van alle talenten, krachten en middelen, thema’s opnieuw agenderen en onorthodox ontsluiten en oplossen.

Werkloosheid aanpak door middel van innovatieve trainingen waarbij de inzetbaarheid aan het arbeidsproces vergroot wordt gekoppeld met een Job coaching traject in een nieuwe stijl.

Innovatieve integrale gezondheidszorg met betrekking tot preventie van welvaartziekten.

Voortdurend analyseren en adresseren van belemmerende krachtenvelden die thans voornamelijk aandacht verdienen onder de langdurige werklozen en jongeren.