Visie

Stichting de Oplossing is voorstaander van een kansrijk, sociaal economisch sterk, verbonden en gezonde samenleving. Iedereen doet er toe, iedereen kan meedoen. Er dient respect te zijn voor een ieders normen en waarden, met als voornaamste doel: behandel een ieder zoals je zelf behandeld wil worden. De samenleving is niet morgen gebouwd, maar je moet wel weten (zien, ruiken, proeven) wat er speelt. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Missie

Door inzet en benutting van alle talenten, krachten en middelen participatiethema’s opnieuw agenderen en onorthodox ontsluiten en oplossen. Daarbij voortdurend analyseren en adresseren van belemmerende krachtenvelden, die slechts een eigen (organisatie) belang voorstaan. Niet de politiek is de mores, maar de niet aflatende inzet voor een gemeenschappelijke, gedragen oplossing. Iedereen wint!