We maken ons sterk voor een sociaal economische samenleving

Stichting de Oplossing houdt zich bezig met relevante kansrijke thema’s die bijdragen tot een sterk sociaal economische samenleving, voor en met alle denkbare partijen. Van onderwijs tot zorg, van economie (ondernemerschap) tot milieu en duurzaamheid, van leefbaarheid en veiligheid tot cultuur, sport en sociale cohesie (integratie en participatie).

Over ons

Stichting de Oplossing is een nieuwe organisatie in Haaglanden. De organisatie zal zich bezighouden met relevante participatiethema’s die bijdragen tot een inclusieve samenleving, voor en met alle denkbare partijen.

Het primaire doel van de organisatie is ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op voornoemde terreinen. Uitgangspunten daarbij zijn eigen krachtontwikkeling, vernieuwing, resultaatgericht, samenwerken, aansluiten, en verbinden.

Onze samenleving is in rap tempo verworden tot een exclusief, afstandelijk digitaal domein. Zwakkeren die niet de vaardigheden en competenties beschikken om aan te haken hebben het nakijken. Onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Stichting de Oplossing is een nieuwe organisatie in Haaglanden. De organisatie zal zich bezighouden met relevante participatiethema’s die bijdragen tot een inclusieve samenleving, voor en met alle denkbare partijen.

Het primaire doel van de organisatie is ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op voornoemde terreinen. Uitgangspunten daarbij zijn eigen krachtontwikkeling, vernieuwing, resultaatgericht, samenwerken, aansluiten, en verbinden.

Onze samenleving is in rap tempo verworden tot een exclusief, afstandelijk digitaal domein. Zwakkeren die niet de vaardigheden en competenties beschikken om aan te haken hebben het nakijken. Onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Niet zeuren, maar oplossen!

Oplossingsgerichte aanpak

De oplossing wil zoals het zijn naam betaamt komen tot nieuw elan, onderscheidend vermogen en de kern(aanpak) herdefiniëren. Omdat de samenleving anno nu er om vraagt en het dringend noodzakelijk is.