We maken ons sterk voor een sociaal economische samenleving

Stichting de Oplossing houdt zich bezig met relevante kansrijke thema’s die bijdragen tot een sterk sociaal economische samenleving, voor en met alle denkbare partijen. Van onderwijs tot zorg, van economie tot milieu en duurzaamheid, van leefbaarheid en veiligheid tot sociale cohesie (integratie en participatie).

Over ons

Stichting de Oplossing is een nieuwe organisatie in Haaglanden.

Het primaire doel van de organisatie is ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociale cohesie. Uitgangspunten daarbij zijn vernieuwing, resultaten, samenwerken, aansluiten en verbinden.

Onze samenleving is in rap tempo verworden tot een exclusief en afstandelijk domein waarbij armoede is ontstaan.

De oplossing is geïnteresseerd in het constructieve spel om thema’s die thans een probleem zijn in de maatschappij op een dusdanige manier in kaart te brengen, die zodoende tot een verbetering van de sociaalmaatschappelijke problemen moet leiden.

De oplossing wil aanpakken met open vizier, recht op het doel af en met opgestroopte mouwen. Niet weglopen voor verantwoordelijkheid.

Niet zeuren, maar oplossen!

Oplossingsgerichte aanpak

Voortdurend analyseren en adresseren van belemmerende krachtenvelden die thans voornamelijk aandacht verdienen onder de langdurige werklozen en jongeren.