De oplossing wil zich de komende jaren richten op de volgende thema’s:

 1. Versterking van Ouderen:
 • Gezondheidsbevordering (o.a. aanpak diabetes, gezonde voeding en beweging)
 • Ouderensport ( nieuwe sport- en welnessruimtes en initiatieven, integreren binnen bestaande verenigingen)
 • Taal en educatie (alfabetisering, taallessen, digitalisering, ontsluiten sociale kaart)
 • Aanpak armoede ( budgetteren, gezonde voeding, assertiviteitstraining)
 • Grenzen over (excursies, andere voedingspatronen, contacten met nieuwe/andere culturen)
 • Aanpak eenzaamheid (assertiviteitstraining, nieuwe/verbindingen in de buurt, activeren en stimuleren (nieuwe) culturele vorming
 • Expertmeetings organiseren tussen en met betrokken professionals en organisaties (visie en methodiekontwikkeling)
 • Evenementen (o.a. beurzen, immigratievieringen)
 • Instellen ‘ambassadeurs’
 • Actieve en vitale senioren (rolmodellen) aanmoedigen, ruimte bieden, ondersteunen en waarderen
 1. Culturele verbindingen:
 • Wijkfestivals initiëren
 • Meer en actief diversiteit bij evenementen
 • Zwakkere culturen ondersteunen en stimuleren (voor het bovengenoemde)
 • Actief initiëren en stimuleren (culturele) vrouwen bij sport en cultuur
 • Ondernemersverenigingen actief stimuleren voor diversiteit in samenstelling en organisatie
 • Nieuwe culturen actief stimuleren en ondersteunen om (samen) te participeren in de samenleving
 1. Kansrijk ondernemerschap stimuleren:
 • Initiëren en stimuleren vak/bedrijfsscholen in de wijken
 • Versterken wijkeconomie (ondernemersverenigingen, nieuwe branches/niches)
 • Initiëren micro-krediet/coöperaties in de buurt, voor startende ondernemers
 • Initiëren en stimuleren van gerichte ondernemerstrainingen in de buurt voor startende ondernemers
 • (afgeschreven) Maatschappelijk vastgoed inzetten voor startende ondernemers
 • Administratieve en fiscale ondersteuning aan startende ondernemers
 • Zwakke buurten en winkelstraten opboosten/laten bruisen door nieuwe/innovatie thema’s
 • Agenderen en aanpakken blokkerend vastgoed in zwakke winkelstraten