Sinds de oprichting, 24 februari 2017, heeft Nerish Kalpoe opgetreden als voorzitter van Stichting De Oplossing. Door zijn drukke werkzaamheden heeft hij de voorzitterschap, na accordering van het voltallige bestuur op 28 mei 2018, deze functie overgedragen aan Rakesh Jaggoe per 1 juni 2018.

Wij, de huidige bestuursleden, bedanken Nerish Kalpoe voor zijn bewezen diensten en wensen hem alle goeds toe in het opzetten en begeleiden van nieuw ondernemerschap.

Den Haag, 28 mei 2018

Stichting De Oplossing

Rakesh Jaggoe