Op vrijdag 17 maart 2017 jl. heeft stichting de Oplossing geheel belangeloos ongeveer 70 ouderen van het wooncomplex Bindraban Havan in Den Haag (Beeklaan 100) in het zonnetje gezet. Dit in verband met een Holi Phagwa viering, die voor veel ouderen een bijzondere betekenis heeft. Naast ouderen van dit complex waren ook andere ouderen uit de buurt uitgenodigd, als ook vertegenwoordigers van overkoepelende groepswonencomplexen (SING), de betrokken woningcorporatie (Vestia) en de gemeente Den Haag (J.Waalring). Alle aanwezigen hebben zichtbaar genoten van de diverse versnaperingen en het muzikale optreden, in een gevarieerd avondvullend programma van 17.00 – 22.00 uur. Al deze zaken zijn bekostigd door de stichting, die heeft aangegeven ook in de toekomst weer een bijdrage te leveren aan sociaal culturele activiteiten, voor deze over het algemeen armlastige en eenzame ouderen. Het bestuur van het wooncomplex heeft de stichting uitvoerig bedankt voor hun geste en hoopt in de toekomst weer een beroep te mogen doen op de stichting.

Den Haag, 23 maart 2017

Stichting de Oplossing,

De voorzitter, Nerish Kalpoe.